Miesięczne archiwum: Październik 2009

Wizyta akredytacyjna

W dniu 7 – 9 października 2009 roku w SP ZOZ w Brzesku została przeprowadzona wizyta akredytacyjna w ramach projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”. Wizyta była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych

SP ZOZ w Brzesku we współpracy ze Starostwem Powiatowym rozpoczął „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka, zamieszkałych na terenie Powiatu Brzeskiego” więcej…