Roczne archiwum: 2009

Modernizacja i przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Brzesku oraz zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej

Czytaj więcej >

Zakup ambulansów przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Czytaj więcej >

Pozyskane dodatkowe środki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku realizuje zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu budynków SP ZOZ w zakresie bezpieczeństwa i ochrony p.poż. do obowiązujących wymogów i przepisów prawa. W ramach zadania dokonał zakupu drzwi ognioodpornych, celem wydzielenia stref pożarowych. Zadanie … Czytaj dalej

Wizyta akredytacyjna

W dniu 7 – 9 października 2009 roku w SP ZOZ w Brzesku została przeprowadzona wizyta akredytacyjna w ramach projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”. Wizyta była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych

SP ZOZ w Brzesku we współpracy ze Starostwem Powiatowym rozpoczął „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka, zamieszkałych na terenie Powiatu Brzeskiego” więcej…

Nowe zadania w SP ZOZ w Brzesku, realizowane z myślą o pacjentach

W dniu 10 czerwca 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałego w strukturze SP ZOZ w Brzesku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, który swoją działalność rozpoczął z dniem 1 czerwca 2009r. więcej…