Miesięczne archiwum: Marzec 2008

Inwestycje w SP ZOZ w Brzesku w 2007 roku

Mając na uwadze podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych w naszym Zespole, w 2007 roku dokonano inwestycji w infrastrukturę, sprzęt medyczny, wyposażenie pomieszczeń oraz w informatyzację Zespołu.