e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Przetargi 2019

Drukuj artykuł This page as PDF

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
20.03.201928.03.2019Przetarg nieograniczony na :Usługa na przeglądy,konserwacje oraz naprawy
sprzętu medycznego
Ogłoszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 1a zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7 zal nr 8 zal nr 9 zal nr 10 zal nr 11
trwa
18.03.201926.03.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych usług lekarskich w zakresie wykonywania konsultacji
Ogloszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy
trwa
18.03.201926.03.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:
1. Badania analityczne
2. Badania mikrobiologiczne
3. Badania rezonansu magnetycznego
Ogloszenie , SWKO , Zal 1 , Zal 2, 3, 4 , Zal 5 Projekt umowy
trwa
14.03.201921.03.2019 zmiana terminu na 26.03.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
Ogloszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Lek.Kier.Oddz. Informacja
trwa
13.03.201920.03.2019Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogloszenie , Zal 1 , Zal 2 , Zal 3 , Zal 4
trwa
13.03.201921.03.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogloszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy
trwa
11.03.201920.03.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na dostawę - Zestawów komputerowych z oprogramowaniem, oraz artykułów papierniczych, testów psychologicznych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM)
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 Odp 1 Odp 2 zbiorcze zestawienie ofert
trwa
08.03.201918.03.2019Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie SIWZ Zal1 Zal2 Zal3 Zal4 Zal5 Zal6 odp nr 1 sprostowanie do odp nr 1 zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
05.03.201913.03.2019Przetarg nieograniczony na dostawę- Opatrunków
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6SIWZ odp nr 1 odp nr 2 zbiorcze zestawienie ofertWynik
zakonczony
04.03.201912.03.2019Przetarg nieograniczony na dostawe -Mebli biurowych
Ogłoszenie , SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 odp nr 1 Zbiorcze zestawienie ofert Oświadcze. o gr. kapital. Wynik
zakonczony
01.03.201912.03.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na dostawę "Wyposażenia medycznego Dziennego Domu Pomocy Medycznej (DDOM)
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7
odp nr 1
odp nr 2 odp nr 1 - uzupelnienieSIWZ Zbiorcze zestawienie ofert Oświad.o grupie kapitał. Wynik Sprostowanie do zawiadomienia o wyniku postepowania
zakończony
26.02.201906.03.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na dostawę Zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek, rzutnika oraz artykułów papierniczych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM)
Ogloszenie SIWZ zał nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zał nr 1-zmiana Wynik
zakończony
25.02.201904.03.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Onkologicznej
Ogloszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.02.201928.02.2019Przetarg nieograniczony na dostawe -Produktow mleczarskich i produktow gleboko mrozonych
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7 zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakonczony
19 02 201927 02 2019 Przetarg nieograniczony na dostawe -Lampy do tomografu komputerowego
Ogłoszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 odp nr 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
15.02.201926.02.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.
Przetarg nieograniczony na dostawę "Wyposażenia medycznego Dziennego Domu Pomocy Medycznej (DDOM)
Ogłoszenie SIWZ Zal-1 Zal-2 Zal-3Zal-4 Zal-5 Zał-6 odp nr 1 Ogloszenie o zmianie ogloszenia odp nr 2 zal nr 1 poprawiony zal nr 2 poprawiony odp nr 3 Zbiorcze zestawienie ofert, Zbiorcze zest.ofert - poprawione Wynik
zakończony
14 02 201925 03 2019Przetarg nieograniczony na dostawe -Srodkow immunosupresyjnych
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7 klucz publiczny odp nr 1 JEDZ
trwa
08.02.201918.02.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na usługę -Usługa cateringowa dla pacjentów w ramach realizacji projektu „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , zał nr 11 Ogloszenie o uniewaznieniu postepowania
uniewazniony
08.02.201919.02.2019Przetarg nieograniczony
Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku” Nr POIS.09.01.00-00-0341/18

Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6 Odp 1 Odp 2 Zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakonczony
04.02.201912.02.2019Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.’’ Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16

Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 Wynik
zakonczony
01.02.201911.02.2019 zmiana terminu na 13.02.2019Przetarg nieograniczony na usługę; Usługa na przeglady,konserawcje oraz naprawy sprzętu medycznego.
Ogłoszenie ,SIWZ , zał nr 1 , zał nr 1a , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , zał nr 11 , Sprostowanie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , odp nr 2 , zał nr 1 poprawiony Wynik Wynik -sprostowanie
zakonczony
30.01.201907.02.2019Przetarg nieograniczony na dostawę Wyrobów używanych w przypadku złamań, śruby i płyty
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Sprostowanie , odp nr 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
29.01.201907.02.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na usługę -Usługa cateringowa dla pacjentów w ramach realizacji projektu „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , zał nr 11 ,Ogłoszenie o unieważnieniu
unieważniony
28.01.201907.02.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa PMP.09.02.01-12-0011/18-00.
Przetarg nieograniczony na usługę: " Zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej i opiekuna związane bezpośrednio z usługą zdrowotną świadczoną osobie niesamodzielnej z miejsca zamieszkania do DDOM i z powrotem"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał-1, Zał-2, Zał-3, Zał-4, Zał-5, Zał-6, Zał-7, Zbiorcze zest.ofert Wynik
zakończony
23.01.201931.01.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr POIS.09.01.00-00-0341/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku’’ w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zapytanie ofertowe na dostawę polegającą na wykonaniu materiałów promujących projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”
Ogłoszenie , Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 , Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 , Wzór tablicy , Wzór naklejki , Zbiorcze zest.ofert , Wynik , Wynik - Sprostowanie
zakończony
18.01.201925.01.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.01.201925.01.2019Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.’’ Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16

Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , Odp nr 1 , Wynik
zakończony
16.01.201928.01.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.
Przetarg nieograniczony na dostawę " Urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego na wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM)
Ogłoszenie, SIWZ, Zał 1, Zał 2, Zał 3, Zał 4, Zał 5, Zał 6, Odp-1, Odp-2 , Odp 3, Zbiorcze zestawienie ofert , Sprostowanie do zad. nr 12, Sprostowanie Wynik
zakonczony
15.01.2019Plan postepowań na rok 2019Plan postępowań na rok 2019
14.01.201922.01.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2. w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym i SOR
3. w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym w dziedzinie neonatologii
4. w Oddziale Urologicznym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , projekt umowy dla Lekarza Kier.Odziałem , Wynik
zakończony
14.01.201922.01.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w Dziennym Domu Opieki Medycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
14.01.201922.01.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, Wynik
zakończony
11.01.201918.01.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Chorób Płuc
2. w Oddziale Dziecięcym
3. w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PK i PG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.01.201918.01.2019Zapytanie ofertowe na dostawę-Materiałów medycznych-pojemników na zużyte igły i strzykawki
Ogłoszenie , zał. nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , odp nr 1 , Wynik
zakończony
02.01.201910.01.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w Dziennym Domu Opieki Medycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony

Informacja

czwartek, 14 Marzec 2019

Uprzejmie informujemy, że 15 marca 2019r. (piątek) Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna będzie [...]

czytaj dalej

Terminy przyjęć w Poradni Onkologicznej

wtorek, 12 Marzec 2019

W dniach: 16.03.2019r., 30.03.2019r.,  13.04.2019r. ,  27.04.2019r., 11.05.2019r., 25.05.2019r.  w godz. 8.00  do 12.00 [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,