e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Przetargi 2019

Drukuj artykuł This page as PDF

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
14.01.201922.01.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2. w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym i SOR
3. w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym w dziedzinie neonatologii
4. w Oddziale Urologicznym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , projekt umowy dla Lekarza Kier.Odziałem
trwa
14.01.201922.01.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w Dziennym Domu Opieki Medycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
14.01.201922.01.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
trwa
11.01.201918.01.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Chorób Płuc
2. w Oddziale Dziecięcym
3. w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PK i PG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
11.01.201918.01.2019Zapytanie ofertowe na dostawę-Materiałów medycznych-pojemników na zużyte igły i strzykawki
Ogłoszenie , zał. nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , odp nr 1
trwa
02.01.201910.01.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w Dziennym Domu Opieki Medycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony

SOR w Brzesku wzbogaci się o nowy sprzęt do ratowania małych pacjentów.

wtorek, 15 Styczeń 2019

Kardiomonitor, defibrylator, respirator, ale też między innymi aparat do USG przystosowany specjalnie dla dzieci trafią do SOR w [...]

czytaj dalej

Zmiany w oddziale ortopedycznym

wtorek, 15 Styczeń 2019

W brzeskim szpitalu pracę rozpoczął nowy zespół ortopedów, którym kieruje Krzysztof Szklanny, lekarz z wieloletnim doświadczeniem, [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)
Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,