e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Przetargi 2018

Drukuj artykuł This page as PDF

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotu zamówieniaAktualny status
12.12.201819.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
2. w Poradni Chirurgii Urazowo - ortopedycznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika
trwa
12.12.201819.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych w Dziale Usprawniania Leczniczego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
12.12.201821.12.2018Przetarg nieograniczony na "Dostawę mebli biurowych, wyposażenia biurowego i domowego" Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6trwa
11.12.201818.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Lekarza Rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
07.12.201817.12.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Przetarg nieograniczony na dostawę -Materiałów medycznych ,wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych.
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , odp nr 1 , odp nr 2
trwa
06.12.201814.12.2018Przetarg nieograniczony na dostawę- Produktów zwierzęcych,mięsa i produktów mięsnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7
trwa
04.12.201812.12.2018Przetarg nieograniczony na usługę-Kompleksowe świadczenie usług pralniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert
trwa
29.11.201807.12.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr POIS.09.01.00-00-0341/18-00/261/2018/318 o dofinansowanie projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku’’ w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
27.11.201810.12.2018 zmiana terminu na 12.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Zał 1 , Projekt umowy , Dodatkowe informacje , Odp 1 , Odp 2 , Sprostowanie do odp. 2 , Odp 3 , Informacja do odp. 2 , Zbiorcze zest.ofert
trwa
27.11.201805.12.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Przetarg nieograniczony na dostawę -Materiałów medycznych , różnego sprzętu i i artykułów biurowych ,wkładów do drukarek laserowych i atramentowych.
Ogłoszenie SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zał nr 1-poprawiony , zał nr 2 poprawiony , Wynik
zakończony
23.11.201807.12.2018 Przetarg ustny na najem części nieruchomości o powierzchni 2 m2 zlokalizowanej w SPZOZ Brzesko , ulica Kościuszki 68
Ogłoszenie , Wynik
zakonzcony
23.11.201807.12.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości o łącznej powierzchni 1 m 2 zlokalizowanej w SPZOZ Brzesko , ulica Kościuszki 68
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
23.11.201807.12.2018Przetarg ustny na najem lokalu + pomieszczenia magazynowego o łącznej powierzchni 25,20 m 2, zlokalizowanych w SPZOZ Brzesko, ulica Kościuszki 68
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
23.11.201803.12.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Zestawów komputerowych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
22.11.201830.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
21.11.201829.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii:
Zadanie 1 w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym
Zadanie 2 w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym
Zadanie 3 w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lekarza Kier.Pododdz. , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.11.201826.11.2018Zapytanie ofertowe na usługę - Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Wynik
zakończone
19.11.201826.11.2018Zapytanie ofertowe na usługi lekarskie w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4
trwa
19.11.201830.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług protetycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.11.201826.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.11.201803.12.2018 zmiana terminu na 10.12.2018Przetarg nieograniczony na usługę: "Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5a, Zał5b, Zał6a, Zał6b, Zał7a, Zał7b,Zał7c, Zał7d, Zał7e, Zał7f, Zał8, Zał9 Odp 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Odp-2, Załączniki do odp-2, Umowa o dofin, Opinia i zwolnienie z zastawu,Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
14.11.201822.11.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018r.

Przetarg nieograniczony na usługę opieki dziennej w ramach realizowanego projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0027/18
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SIWZ - zmieniony , Zał 1 - zmieniony , Zał 2 - zmieniony , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
14.11.201823.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Zestawów komputerowych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7 , odp nr 1 , Unieważnienie
unieważniony
14.11.201822.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę : Wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w tym:
1. System komputerowy z oprogramowaniem
2. Unit kuchenny
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 ,zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7 , odp nr 1 , Zbiorcze zest. ofert , Wynik
zakończony
08.11.201816.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Paliwa gazowego -gazu ziemnego
Ogłoszenie SIWZ Zał 1, Zał 2, Zał 2a, Zał 3, Zał 4, Zał 5, Zał 6, Zał 7 Odp1 Zał1 do odp1 , zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
08.11.201816.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych ,środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
06.11.201813.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Dermatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.10.201805.11.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Załacznik nr 4 projekt umowy , Wynik
zakończony
24.10.201805.11.2018Postępowanie przetargowe realizowane jest w ramach Umowy nr: RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg nieograniczony na dostawę "Materiałów medycznych jednorazowych" Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Zał6 Zał7 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zał nr 1- poprawiony , zał nr 2- poprawiony , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
23.10.201829.10.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.10.201830.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Wyrobów używanych w przypadku złamań, śruby i płyty"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Odp 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
19.10.201829.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Ręczników papierowych" Ogłoszenie SIWZ Zał-1 Zał-2 Zał-3 Zał-4 Zał-5 Zał-6 Zał-7 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynikzakończony
17.10.201826.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Wyposażenia Centralnej sterylizatorni" Ogłoszenie SIWZ Zał-1 Zał-2 Zał-3 Zał-4 Zał-5 Zał-6 Zał-7 Odp 1 ,zbiorcze zestawienie ofert , Wynik Wynik-Sprostowaniezakończony
15.10.201823.10.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego plakatów, ulotek i broszur oraz wydrukowanie materiałów promujących projekt pn . "Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia"
Ogłoszenie , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 projekt umowy , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Odp 1 , Odp 2 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
15.10.201823.10.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” nr RPMP.09.02.01.-12-0011/18
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
11.10.201819.10.2018
zmiana terminu na 23.10.2018
Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na: Konserwacji ,naprawie oraz usuwaniu awarii dźwigów osobowych i towarowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , Odp 1 Odp , Wynik
zakończony
10.10.201818.10.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na usługę: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania -Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych w tym starszych z powiatu brzeskiego,szansą na poprawę jakości życia"
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 1a , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , rys 1 , rys 2 , rys 3 , rys 4 , rys 5 Wynik
zakończony
05.10.201815.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 5a , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
04.10.201818.10.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 - grunt zlokalizowany w sąsiedztwie budynku wspólnoty mieszkaniowej z przeznaczeniem pod 1 miejsce garażowe ,grunt o powierzchni 15 m2
Ogłoszenie Wynik
zakończony
02.10.201810.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych mebli,wyposażenia domowego i biurowego
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6, Zbiorcze zestawienie ofert, Grupa kapitałowa Wynik
zakończony
26.09.201804.10.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
26.09.201804.10.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
1. usług fizjoterapii
2. usług logopedycznych
3. usług psychologicznych
4. usług pedagogicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik 1,2,3 , Załącznik 4 projekt umowy , Wynik
zakończony
25.09.201803.10.2018
zmiana terminu na dzień 05.10.2018
Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na „sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”; nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0027/18-00”.
Ogłoszenie, SIWZ , Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8, Zał. nr 9 , Odp 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
24.09.201802.10.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.09.201828.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych:
1. w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
2. w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.09.201802.10.2018Przetarg nieograniczony na -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania - " Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał-1, Zał-2, Zał-3, Zał-4, Zał-5, Zał-6, Zał-7, Zał-8, Zał-9 , zał 1a , zał 1b , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
20.09.201827.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Okulistycznej
2. w Poradni Okulistycznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni
3. w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
4. w Poradni Leczenia Zeza
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
20.09.201827.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.09.201826.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.09.201825.09.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
1. usług fizjoterapii
2. usług logopedycznych
3. usług psychologicznych
4. usług pedagogicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki 1, 2, 3 , Zał 4 projekt umowy , Wynik
zakończony
17.09.201802.10.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania :Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , rys 1 , rys 2 , rys 3 ,rys 4 , rys 5 , Sprostowanie , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
13.09.201821.09.2018 zmiana terminu na 24.09.2018Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , zał nr 1 poprawiony, Odp. nr 2, Załącznik nr 1 - poprawiony, Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
04.09.201812.09.2018 zmiana terminu na 14.09.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Odczynników do badań krwi
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,zał nr 7 , zał nr 8 , poprawiony załacznik nr 1 , Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia , odp nr 1 , zał nr 1 poprawiony , Sprostowanie, Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , II Wynik
zakończony
04.09.201812.09.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa w kierunku diagnostyki wad wrodzonych - badań prenatalnych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Załącznik nr 3 Projekt umowy , Załącznik nr 15 , Wynik
zakończony
03.09.201812.09.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. usług lekarskich w dziedzinie rehabilitacji medycznej
2. usług fizjoterapii
3. usług logopedycznych
4. usług psychologicznych
5. usług pedagogicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Załącznik nr 4 projekt umowy , Załącznik nr 15 , Wynik
zakończony
31.08.201814.09.2018 zmiana terminu na 18.09.2018Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pod nazwą: Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Brzesku
Ogłoszenie , SIWZ , zał 1a , zał 1b , zał 2 , zał 3 , zał 4 , zał 5 , zał 6 , zał 7 , zał 8 ,zał 9 , zał 10 , odp nr 1 Odp 2,Przedmiar po korekcie, zał 1 b , zał nr 2 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik Wynik-sprostowanie
zakończony
30.08.201807.09.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Aparatu ultrasonograficznego do badań prenatalnych położniczo-ginekologicznych z obrazowaniem 3D/4D
Ogłoszenie , SIWZ , zał 1 , zał 2 , zał 3 , zał 4 , zał 5 , zał 6 Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończone
28.08.201807.09.2018
przesunięcie terminu na 14.09.2018
Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań biochemicznych
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2, 3, 4 , Zał 5 , Zał 15 Reg.Prog.Zdr.Sam.Woj.Małop. , Informacja , Odp 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
27.08.201806.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Chirurgicznej w dziedzinie chirurgii dziecięcej
2. w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
24.08.201831.08.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego plakatów, ulotek i broszur oraz wydrukowanie materiałów w ramach projektu pn. Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0027/18
Ogłoszenie , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
24.08.201831.08.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego", nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0027/18
Ogłoszenie, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5 , Wynik, Unieważnienie
unieważniony
20.08.201827.08.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich:
1. w Gabinecie Pielęgniarki Opieki Długoterminowej
2. w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.08.201805.09.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania :Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie, SIWZ, Standardy DDOM, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. 1 - Program F-U, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8, Zał. nr 9, Zał. nr 10 , Sprostowanie ,
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
13.08.201821.08.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Okulistycznej
2. w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.08.201820.08.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
08.08.201828.08.2018Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pod nazwą: Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Brzesku
Ogłoszenie, SIWZ, Zał. nr 1a, Zał. nr 1b, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8, Zał. nr 9, Zał. nr 10, Odp. nr 1 , Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
03.08.201822.08.2018Przetarg ustny na dzierżawę gruntu w celu posadowienia garaży Ogłoszenie, Wynikzakończony
03.08.201814.08.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony na usługę - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ogłoszenie, SIWZ, Zał. nr 1, Zał. nr 1a, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8, Zał. nr 9, Zał. nr 10, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
27.07.201816.08.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania :Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie , SIWZ , Standardy DDOM , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał 1-Program F-U ,zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10, Ogłoszenie o unieważnieniu
unieważniony
24.07.201831.07.2018 zmiana terminu na 03.08.2018Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe i kurierskie
Ogłoszenie, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3 , Informacja, Odp. nr 1, Wynik
zakończony
23.07.201831.07.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r

Przetarg nieograniczony na usługę -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania -Modernizacja Bloku Operacyjnego
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1a , zał nr 1b , zał nr 1b1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 ,
zał nr 5
, zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
20.07.201830.07.2018 zmiana terminu na 01.08.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie, SIWZ, Zał. nr 1 , Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 5a, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Odp. nr 1, Odp. nr 2, Odp. nr 3, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
18.07.201824.07.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , załączniki , projekt umowy, Ogłoszenie o unieważnieniu
unieważniony
18.07.201825.07.2018Zapytanie ofertowe na dostawę Obuwia dla personelu medycznego.
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , Wynik
zakończone
10.07.201820.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Ambulansu sanitarnego
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6, Zał7
Odp1, Porozumienie, Odp. nr 2 , Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania
unieważniony
09.07.201819.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Energii elektrycznej
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, Odp. nr. 1, Odp nr 2, Odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik, Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
09.07.201817.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
06.07.201824.07.2018Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 20 m 2 ,
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
06.07.201825.07.2018
zmiana terminu na 30.07.2018
Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r
Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: „ Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ” :
Modernizacja Pododdziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zad nr 7
, zad nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , zbiorcze zestawienie ofert,Wynik
zakończony

Szpital w Brzesku w trójce najlepszych szpitali w Małopolsce

piątek, 14 Grudzień 2018

Szpital Powiatowy w Brzesku zdobył III miejsce w Małopolsce w XV edycji rankingu szpitali „Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania [...]

czytaj dalej

Są jeszcze wolne miejsca w DDOM

czwartek, 13 Grudzień 2018

Dużym zainteresowaniem cieszy się uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej w brzeskim szpitalu. – Odbieramy mnóstwo telefonów od [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)
Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,