e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Przetargi 2018

Drukuj artykuł This page as PDF

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotu zamówieniaAktualny status
21.06.201829.06.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych produktów medycznych i leczniczych"-zadanie realizowane w ramach projektu pn:"Zadbaj o zdrowie! program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego" Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7
trwa
15.06.201825.06.2018Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy promocyjnej - zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18, o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej"
Ogłoszenie, Zał nr 1, Zał nr 2, Zał nr 3, Zał nr 4, Zał nr 5, Zał nr 6, Zał nr 7, Zał nr 8, Zał nr 9
trwa
15.06.201820.06.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Owoców, warzyw i podobnych produktów
Ogłoszenie , zał nr 1 ,zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4
trwa
14.06.201822.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej: wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej i RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp. 1 , Odp 2
trwa
12.06.201820.06.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , odp nr 1
trwa
08.06.201815.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Lekarza Kierującego Oddziałem , Wynik
zakończony
08.06.201819.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradniach i Pracowni Endoskopii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
08.06.201820.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
Unieważniony
05.06.201814.06.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Wideokolonoskopu
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 Odp 1 odp nr 2 , Wynik
zakończony
05.06.201814.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacji i poradni rehabilitacyjnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.05.201808.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:
1. ratownika medycznego
2. ratownika medycznego Kierownika Zespołu
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.05.201825.06.2018
Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą-: „ Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Ogłoszenie ,SIWZ, Zał1, Zał-1a, Zał-1b,zał nr 2, zał nr 3, zał nr 4, Zał-5, zał nr 6, zał nr 7, zał nr 8, zał nr 9, Ogłoszenie - zmiana , SIWZ - zmiana , Zał nr 2 - zmiana, Zał nr 10 ,
Kosztorys ofertowy do ortopedii , odp nr 1, Odp nr 2 , odp nr 3
trwa
24.05.201801.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
22.05.201805.06.2018
zmiana terminu na 08.06.2018
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej:
1) wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej w oparciu teletransmisję
2) wykonywanie opisów i ocen badań RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Dodatkowe infor. , Odp 1 , Informacja , Odp 2 , Unieważnienie
Unieważniony
22.05.201828.05.2018Zapytanie ofertowe na usługę: "Gospodarowania odpadami komunalnymi" z nieruchomości SP ZOZ w Brzesku,
Ogłoszenie ,Zał. nr 1 ,Zał. nr. 2 ,Zał. nr. 3, Wynik
zakończony
18.05.201828.05.2018Przetarg nieograniczony na Zakup paliw do pojazdów samochodowych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , oswiadczenie , odp nr 1 , Wynik
zakończony
17.05.201823.05.2018Zapytanie ofertowe na :Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej ,odgromowej i osprzętu w obiektach SPZOZ w Brzesku
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , Wynik
zakończone
14.05.201824.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej z PCUO i SOR
2) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie gin i poł.
3) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie anestezjologii
4) w Oddziale Chorób Płuc
5) w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.05.201823.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich:
1. w oddziałach szpitalnych
2. w poradniach specjalistycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
14.05.201823.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
09.05.201818.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych produktów medycznych i leczniczych"-zadanie realizowane w ramach projektu pn:"Zadbaj o zdrowie! program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego" Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 2 , odp nr 3 , odp nr 1 ,zbiorcze zestawienie ofert , <Wynik
zakończony
08.05.201816.05.2018
UWAGA: Zał nr 1 został zmieniony
Przetarg nieograniczony na dostawę Szwów chirurgicznych ,Ogłoszenie ,SIWZ ,Zał nr 1 ,Zał nr 2 ,Zał nr 3 ,Zał nr 4 ,Zał nr 5 ,Odp nr 1 , Zał nr 1 - poprawiony ,Odp nr 2 ,Zbiorcze zestawienie ofert ,Wynikzakończony
08.05.201817.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę
" Wideokolonoskopu"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5 , Odp 1 , Unieważnienie
unieważniony
25.04.201809.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Mebli medycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , odp nr 1 , odp nr 2 ,Odp nr 3 , Wynik
zakończony
20.04.201809.05.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 -pomieszczenia zlokalizowanego w budynku wolnostojącym-obok bramy gospodarczej o łącznej powierzchni 32 m2
Ogłoszenie , Wynik
zakończona
20.04.201809.05.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 -wydzieloną część holu głównego wraz z małym pomieszczeniem magazynowym o łącznej powierzchni 2 m2
Ogłoszenie , Wynik
zakończona
19.04.201825.04.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.04.201824.04.2018Zapytanie ofertowe na Usługę polegająca na wykonaniu kontroli stanu technicznego budynków.
1) budynków w zakresie elementów budynku.
2) budynków w zakresie instalacji gazowych
3) budynków w zakresie przewodów kominowych
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , Wynik
zakończone
12.04.201822.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 ,odp nr 1 ,
zał nr 1 -poprawiony , zał nr 2-poprawiony , odp nr 2 , odp nr 3 , odp nr 4 , Sprostowanie do ogłoszenia , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , Sprostownie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
10.04.201818.04.2018 zmiana terminu na 24.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , SIWZ zmiana , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
04.04.201809.04.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług : Ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , załączniki , projekt umowy , Wynik
zakończony
29.03.201810.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Rękawic chirurgicznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
23.03.201809.04.2018Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 60 m 2
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
23.03.201827.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę - Regałów do pomieszczeń rejestracji pacjentów
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , odp nr 1 , Wynik
zakończone
22.03.201804.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych wyrobów medycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4zał nr 5 , zał nr 6 , zbiorcze zestawienie ofert ,Wynik
zakończony
21.03.201826.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Materiałów medycznych -pojemników na zużyte igły i strzykawki
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , Wynik
zakończone
20.03.201829.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych-obłożeń operacyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
19.03.201828.03.2018Przetarg nieograniczony na usługę -Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizacje zadania pod nazwą: Modernizacja Centralnej Sterylizacji
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1,1 , zał nr 1,2 , zał nr 1,3 , Zał2, zał nr 3 , zał nr 4,Zał5 , zał nr 1,4Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , Sprostowanie do wyniku
zakończony
14.03.201822.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 ,zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
12.03.201820.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
08.03.201819.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym, w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
07.03.201815.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy Wynik
zakończony
07.03.201826.03.2018Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą "Wykonanie remontu pomieszczeń poradni stomatologicznej na I piętrze segmentu C w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku"
Ogłoszenie SIWZ Program f-u Rys1 Rys2 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Zał6 Zał7 Zał8 Zał9 Zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
28.02.201806.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę Środków czyszczących i polerujących
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , Odp 1 , odp nr 2 , Wynik
zakończony
27.02.201809.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. ratownika medycznego
2. ratownika medycznego Kierownika Zespołu
Ogłoszenia , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
Unieważniony
23.02.201813.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , zał 1 , Załączniki , Projekt umowy , Dod. informacje , SWKO - poprawiony , Odp 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
22.02.201815.03.2018Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pod nazwą- Budowa przewiązki-łącznika pomiędzy segmentem A2 i A12 Szpitala w Brzesku na działce nr: 1410/19
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał 1,1 , zał nr 1,2 , zał nr 1,3 , zał 1,4 , zał nr 1,5 , zał nr 1,6 , zał nr 1,7 , zał nr 1,8 , zał nr 1,9 , zał nr 1,10 , zał nr 1,11 , zał nr 1,12 , zał nr 1,13 , zał nr 1,14 , zał nr 1,15 , zał nr 1,16 , zał nr 1,17 , zał nr 1,18 , zał nr 1,19 , zał nr 1,20 , zał nr 1,21 , zał nr 1,22 , zał nr 1,23 , zał nr 1,24 , zał nr 1,25 , zał nr 1,26 , zał nr 1,27 , zał nr 1,28 , zał nr 1,29 , zał nr 1,30 , zał nr 1,31 , zał nr 1,32 , zał nr 1,33 , zał nr 1,34 , zał nr 1,35 , zał nr 1,36 , zał nr 1,37 , zał nr 1,38 , zał nr 1,39 , zał nr 1,40 , zał nr 1,41 , zał nr 1,42 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9,Zbiorcze zestawienie ofert . Wynik
zakończony
22.02.201802.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Immunoglobuliny
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , Wynik
zakończony
13.02.201821.02.2018 zmiana terminu na 26.02.2018Przetarg nieograniczony na usługę-Usługa na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 1a , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , Sprostowanie , odp nr 1 , odp nr 2 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , zał nr 4-zmiana , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
09.02.201816.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Odp 1 , Odp 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
07.02.201823.02.2018 zmiana terminu na 02.03.2018Przetarg nieograniczony na usługę " Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego" Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4a Zał4b Zał5a Zał5b Zał6a Zał6b , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ,Odp 1 , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9 , Zał 10 , Zał 11 , Zał 12 , Zał 13 , Zmieniony Załącznik 1 Formularz ofert ogólny , Kalkulacja ceny do Załacznika 1 Formularza oferty , SIWZ zmieniony Odp2 Odp3 Odp4 Zbiorcze zestawienie ofert Zał.1-Grupa kapitałowa , Wynikzakończony
07.02.201816.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Produktów mleczarskich i produktów głęboko mrożonych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
01.02.201812.02.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Poradni Specjalistycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
31.01.201809.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków immunosupresyjnych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Odp 1 , Zb. zest. ofert , Wynik
zakończony
30.01.201808.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Opatrunków"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Odp 1 , Sprostowanie do odp 1 , Zb. zest. ofert , Wynik , sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty
zakończony
30.01.201808.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Ambulansu typu C - 1 kpl"

Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 , odp nr 1 , odp nr 2 Odp3 Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
26.01.201805.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "kardiomonitorów"
Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Wynik
zakończony
17.01.201826.01.2018Przetarg nieograniczony na :Usługę na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 1a , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zał nr 1 nowy , zał nr 2 nowy , spis noszy i krzesełek , Sprostowanie , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
15.01.201823.01.2018Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie Umowy nr: POIS.09.01.00-00-0012/16-00/216/1653 o dofinansowanie projektu pn: „ Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku”Przetarg nieograniczony na dostawę "Urządzeń medycznych" ( Respirator stacjonarny; defibrylator)
Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5
Odp1 , Zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
10.01.201818.01.2018Przetarg nieograniczony na usługę-Opieka serwisowa i nadzór autorski oprogramowania RIS/PACS
Ogłoszenie ,SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 Zbiorcze zestawienie ofert Zał.1 Wynik
zakończony
20182018Dostawy, usługi, roboty budowlane Plan
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018

Będą tworzyć Zespoły Wczesnego Reagowania

poniedziałek, 18 Czerwiec 2018

Przez dwa dni lekarze i pielęgniarki z brzeskiego szpitala szkolili się pod okiem prof. dr hab Wojciecha Szczeklika z Collegium Medicum [...]

czytaj dalej

Powstanie małopolska platforma informacji medycznej.

piątek, 15 Czerwiec 2018

Brzeski szpital, podobnie jak blisko czterdzieści innych tego typu placówek w województwie, wejdzie do Małopolskiego Systemu Informacji [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)
Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,