Przetargi 2018 |
e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Przetargi 2018

Drukuj artykuł This page as PDF

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotu zamówieniaAktualny status
13.08.201821.08.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Okulistycznej
2. w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
10.08.201820.08.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
08.08.201828.08.2018Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pod nazwą: Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Brzesku
Ogłoszenie, SIWZ, Zał. nr 1a, Zał. nr 1b, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8, Zał. nr 9, Zał. nr 10
trwa
03.08.201822.08.2018Przetarg ustny na dzierżawę gruntu w celu posadowienia garaży Ogłoszenietrwa
03.08.201814.08.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony na usługę - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ogłoszenie, SIWZ, Zał. nr 1, Zał. nr 1a, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8, Zał. nr 9, Zał. nr 10, Zbiorcze zestawienie ofert
trwa
27.07.201816.08.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania :Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie , SIWZ , Standardy DDOM , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał 1-Program F-U ,zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10, Ogłoszenie o unieważnieniu
unieważniony
24.07.201831.07.2018 zmiana terminu na 03.08.2018Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe i kurierskie
Ogłoszenie, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3 , Informacja, Odp. nr 1, Wynik
zakończony
23.07.201831.07.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r

Przetarg nieograniczony na usługę -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania -Modernizacja Bloku Operacyjnego
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1a , zał nr 1b , zał nr 1b1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 ,
zał nr 5
, zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
20.07.201830.07.2018 zmiana terminu na 01.08.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie, SIWZ, Zał. nr 1 , Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 5a, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Odp. nr 1, Odp. nr 2, Odp. nr 3, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
18.07.201824.07.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , załączniki , projekt umowy, Ogłoszenie o unieważnieniu
unieważniony
18.07.201825.07.2018Zapytanie ofertowe na dostawę Obuwia dla personelu medycznego.
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , Wynik
zakończone
10.07.201820.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Ambulansu sanitarnego
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6, Zał7
Odp1, Porozumienie, Odp. nr 2 , Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania
unieważniony
09.07.201819.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Energii elektrycznej
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, Odp. nr. 1, Odp nr 2, Odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik, Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
09.07.201817.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
06.07.201824.07.2018Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 20 m 2 ,
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
06.07.201825.07.2018 zmiana terminu na 30.07.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r
Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: „ Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ” :
Modernizacja Pododdziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zad nr 7
, zad nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , zbiorcze zestawienie ofert,Wynik
zakończony
05.07.201812.07.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Dziecięcym
2. w Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
05.07.201813.08.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów leczniczych, Ogłoszenie, SIWZ, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3-JEDZ, Zał. nr 3-JEDZ, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Odp. nr 1, Odp nr 2, Odp. nr. 3, Zał. nr 1 - zmieniony, Odp. nr 4, Zbiorcze zestawienie oferttrwa
05.07.201812.07.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Pieczywa swieżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , Wynik
zakończone
03.07.201812.07.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r
Przetarg nieograniczony na usługę -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Ogłoszenie ,SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10, Zbiorcze zestawienie ofert, Unieważnienie
unieważniony
02.07.201809.07.2018Zapytanie ofertowe na dostawę Różnego sprzętu i artykułów biurowych
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , Wynik
zakończone
28.06.201806.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, Wynik
zakończony
21.06.201829.06.2018 zmiana terminu na 03.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych produktów medycznych i leczniczych"-zadanie realizowane w ramach projektu pn:"Zadbaj o zdrowie! program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego" Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia , zał nr 1-zmieniony , odp nr 1 , zał nr 2-zmieniony , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
15.06.201825.06.2018Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy promocyjnej - zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18, o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej"
Ogłoszenie, Zał nr 1, Zał nr 2, Zał nr 3, Zał nr 4, Zał nr 5, Zał nr 6, Zał nr 7, Zał nr 8, Zał nr 9, Wynik
zakończony
15.06.201820.06.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Owoców, warzyw i podobnych produktów
Ogłoszenie , zał nr 1 ,zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , Wynik
zakończone
14.06.201822.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej: wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej i RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp. 1 , Odp 2 , Wynik , Sprostowanie wyniku
zakończony
12.06.201820.06.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , odp nr 1 , Wynik
zakończony
08.06.201815.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Lekarza Kierującego Oddziałem , Wynik
zakończony
08.06.201819.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradniach i Pracowni Endoskopii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
08.06.201820.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
Unieważniony
05.06.201814.06.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Wideokolonoskopu
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 Odp 1 odp nr 2 , Wynik
zakończony
05.06.201814.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacji i poradni rehabilitacyjnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.05.201808.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:
1. ratownika medycznego
2. ratownika medycznego Kierownika Zespołu
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.05.201825.06.2018
Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą-: „ Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Ogłoszenie ,SIWZ, Zał1, Zał-1a, Zał-1b,zał nr 2, zał nr 3, zał nr 4, Zał-5, zał nr 6, zał nr 7, zał nr 8, zał nr 9, Ogłoszenie - zmiana , SIWZ - zmiana , Zał nr 2 - zmiana, Zał nr 10 ,
Kosztorys ofertowy do ortopedii , odp nr 1, Odp nr 2 , odp nr 3 , odp nr 4 ,zbiorcze zestawienie ofert , Wynik, Przedłużenie terminu Oświadczenie
zakończony
24.05.201801.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
22.05.201805.06.2018
zmiana terminu na 08.06.2018
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej:
1) wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej w oparciu teletransmisję
2) wykonywanie opisów i ocen badań RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Dodatkowe infor. , Odp 1 , Informacja , Odp 2 , Unieważnienie
Unieważniony
22.05.201828.05.2018Zapytanie ofertowe na usługę: "Gospodarowania odpadami komunalnymi" z nieruchomości SP ZOZ w Brzesku,
Ogłoszenie ,Zał. nr 1 ,Zał. nr. 2 ,Zał. nr. 3, Wynik
zakończony
18.05.201828.05.2018Przetarg nieograniczony na Zakup paliw do pojazdów samochodowych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , oswiadczenie , odp nr 1 , Wynik
zakończony
17.05.201823.05.2018Zapytanie ofertowe na :Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej ,odgromowej i osprzętu w obiektach SPZOZ w Brzesku
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , Wynik
zakończone
14.05.201824.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej z PCUO i SOR
2) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie gin i poł.
3) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie anestezjologii
4) w Oddziale Chorób Płuc
5) w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.05.201823.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich:
1. w oddziałach szpitalnych
2. w poradniach specjalistycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
14.05.201823.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
09.05.201818.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych produktów medycznych i leczniczych"-zadanie realizowane w ramach projektu pn:"Zadbaj o zdrowie! program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego" Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 2 , odp nr 3 , odp nr 1 ,zbiorcze zestawienie ofert , <Wynik
zakończony
08.05.201816.05.2018
UWAGA: Zał nr 1 został zmieniony
Przetarg nieograniczony na dostawę Szwów chirurgicznych ,Ogłoszenie ,SIWZ ,Zał nr 1 ,Zał nr 2 ,Zał nr 3 ,Zał nr 4 ,Zał nr 5 ,Odp nr 1 , Zał nr 1 - poprawiony ,Odp nr 2 ,Zbiorcze zestawienie ofert ,Wynikzakończony
08.05.201817.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę
" Wideokolonoskopu"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5 , Odp 1 , Unieważnienie
unieważniony
25.04.201809.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Mebli medycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , odp nr 1 , odp nr 2 ,Odp nr 3 , Wynik
zakończony
20.04.201809.05.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 -pomieszczenia zlokalizowanego w budynku wolnostojącym-obok bramy gospodarczej o łącznej powierzchni 32 m2
Ogłoszenie , Wynik
zakończona
20.04.201809.05.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 -wydzieloną część holu głównego wraz z małym pomieszczeniem magazynowym o łącznej powierzchni 2 m2
Ogłoszenie , Wynik
zakończona
19.04.201825.04.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.04.201824.04.2018Zapytanie ofertowe na Usługę polegająca na wykonaniu kontroli stanu technicznego budynków.
1) budynków w zakresie elementów budynku.
2) budynków w zakresie instalacji gazowych
3) budynków w zakresie przewodów kominowych
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , Wynik
zakończone
12.04.201822.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 ,odp nr 1 ,
zał nr 1 -poprawiony , zał nr 2-poprawiony , odp nr 2 , odp nr 3 , odp nr 4 , Sprostowanie do ogłoszenia , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , Sprostownie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
10.04.201818.04.2018 zmiana terminu na 24.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , SIWZ zmiana , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
04.04.201809.04.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług : Ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , załączniki , projekt umowy , Wynik
zakończony
29.03.201810.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Rękawic chirurgicznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
23.03.201809.04.2018Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 60 m 2
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
23.03.201827.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę - Regałów do pomieszczeń rejestracji pacjentów
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , odp nr 1 , Wynik
zakończone
22.03.201804.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych wyrobów medycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4zał nr 5 , zał nr 6 , zbiorcze zestawienie ofert ,Wynik
zakończony
21.03.201826.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Materiałów medycznych -pojemników na zużyte igły i strzykawki
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , Wynik
zakończone
20.03.201829.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych-obłożeń operacyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
19.03.201828.03.2018Przetarg nieograniczony na usługę -Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizacje zadania pod nazwą: Modernizacja Centralnej Sterylizacji
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1,1 , zał nr 1,2 , zał nr 1,3 , Zał2, zał nr 3 , zał nr 4,Zał5 , zał nr 1,4Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , Sprostowanie do wyniku
zakończony
14.03.201822.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 ,zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
12.03.201820.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
08.03.201819.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym, w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
07.03.201815.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy Wynik
zakończony
07.03.201826.03.2018Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą "Wykonanie remontu pomieszczeń poradni stomatologicznej na I piętrze segmentu C w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku"
Ogłoszenie SIWZ Program f-u Rys1 Rys2 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Zał6 Zał7 Zał8 Zał9 Zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
28.02.201806.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę Środków czyszczących i polerujących
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , Odp 1 , odp nr 2 , Wynik
zakończony
27.02.201809.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. ratownika medycznego
2. ratownika medycznego Kierownika Zespołu
Ogłoszenia , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
Unieważniony
23.02.201813.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , zał 1 , Załączniki , Projekt umowy , Dod. informacje , SWKO - poprawiony , Odp 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
22.02.201815.03.2018Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pod nazwą- Budowa przewiązki-łącznika pomiędzy segmentem A2 i A12 Szpitala w Brzesku na działce nr: 1410/19
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał 1,1 , zał nr 1,2 , zał nr 1,3 , zał 1,4 , zał nr 1,5 , zał nr 1,6 , zał nr 1,7 , zał nr 1,8 , zał nr 1,9 , zał nr 1,10 , zał nr 1,11 , zał nr 1,12 , zał nr 1,13 , zał nr 1,14 , zał nr 1,15 , zał nr 1,16 , zał nr 1,17 , zał nr 1,18 , zał nr 1,19 , zał nr 1,20 , zał nr 1,21 , zał nr 1,22 , zał nr 1,23 , zał nr 1,24 , zał nr 1,25 , zał nr 1,26 , zał nr 1,27 , zał nr 1,28 , zał nr 1,29 , zał nr 1,30 , zał nr 1,31 , zał nr 1,32 , zał nr 1,33 , zał nr 1,34 , zał nr 1,35 , zał nr 1,36 , zał nr 1,37 , zał nr 1,38 , zał nr 1,39 , zał nr 1,40 , zał nr 1,41 , zał nr 1,42 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9,Zbiorcze zestawienie ofert . Wynik
zakończony
22.02.201802.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Immunoglobuliny
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , Wynik
zakończony
13.02.201821.02.2018 zmiana terminu na 26.02.2018Przetarg nieograniczony na usługę-Usługa na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 1a , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , Sprostowanie , odp nr 1 , odp nr 2 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , zał nr 4-zmiana , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
09.02.201816.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Odp 1 , Odp 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
07.02.201823.02.2018 zmiana terminu na 02.03.2018Przetarg nieograniczony na usługę " Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego" Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4a Zał4b Zał5a Zał5b Zał6a Zał6b , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ,Odp 1 , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9 , Zał 10 , Zał 11 , Zał 12 , Zał 13 , Zmieniony Załącznik 1 Formularz ofert ogólny , Kalkulacja ceny do Załacznika 1 Formularza oferty , SIWZ zmieniony Odp2 Odp3 Odp4 Zbiorcze zestawienie ofert Zał.1-Grupa kapitałowa , Wynikzakończony
07.02.201816.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Produktów mleczarskich i produktów głęboko mrożonych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
01.02.201812.02.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Poradni Specjalistycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
31.01.201809.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków immunosupresyjnych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Odp 1 , Zb. zest. ofert , Wynik
zakończony
30.01.201808.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Opatrunków"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Odp 1 , Sprostowanie do odp 1 , Zb. zest. ofert , Wynik , sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty
zakończony
30.01.201808.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Ambulansu typu C - 1 kpl"

Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 , odp nr 1 , odp nr 2 Odp3 Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
26.01.201805.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "kardiomonitorów"
Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Wynik
zakończony
17.01.201826.01.2018Przetarg nieograniczony na :Usługę na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 1a , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zał nr 1 nowy , zał nr 2 nowy , spis noszy i krzesełek , Sprostowanie , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
15.01.201823.01.2018Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie Umowy nr: POIS.09.01.00-00-0012/16-00/216/1653 o dofinansowanie projektu pn: „ Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku”Przetarg nieograniczony na dostawę "Urządzeń medycznych" ( Respirator stacjonarny; defibrylator)
Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5
Odp1 , Zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
10.01.201818.01.2018Przetarg nieograniczony na usługę-Opieka serwisowa i nadzór autorski oprogramowania RIS/PACS
Ogłoszenie ,SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 Zbiorcze zestawienie ofert Zał.1 Wynik
zakończony
20182018Dostawy, usługi, roboty budowlane Plan
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018

Nowa karetka w brzeskim szpitalu.

środa, 8 Sierpień 2018

Ma napęd na cztery koła więc bez problemu poradzi sobie w każdym terenie, jest też bogato wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt [...]

czytaj dalej

Oddanie do użytku nowej karetki.

wtorek, 7 Sierpień 2018

Jutro 8 sierpnia 2018 na godzinę 11.00 zaplanowano uroczyste oddanie do użytku nowej karetki. Pojazd zostanie poświęcony przez Kapelana [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)
Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,