Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 332291-2016 z dnia 28-10-2016 - Brzesko
Zadanie nr:1 – Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „ Budowa przewiązki- łącznika pomiędzy Oddziałem Chorób Płuc a Szpitalem”. Przedmiotem opracowania jest zapr...
Termin składania ofert/wniosków: 08-10-2016

Ogłoszenie nr 336539 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.
Brzesko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 332291
Data: 28/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  68, 32800   Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail ZOZ.brzesko@pro.onet.pl., faks 146 621 155.
Adres strony internetowej (url): wwwspzoz-brzesko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 08/10/2016, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 10/11/2016, godzina: 11:00Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki