e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

W szpitalu jest decyzja o przywróceniu wody z sieci do spożycia.

niedziela, 27 Maj 2018
Drukuj artykuł This page as PDF

Właśnie dotarły do brzeskiego szpitala wyniki badań, które potwierdziły, że nie stwierdza się mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w sieci wewnętrznej tej placówki .Na podstawie tych badań Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał  dn 27.05.  decyzję o przywróceniu do spożycia wody z wewnętrznej , szpitalnej instalacji wodociągowej.  Można jej bezpiecznie używać do celów spożywczych i higienicznych.

 Od piątku obowiązywał  zakaz korzystania z wody, ponieważ pobrane podczas rutynowego badania w jednym ze szpitalnych ujęć próbki wody, wykazały obecność bakterii z grupy coli. W piątek 25.05. , po otrzymaniu tych wyników  dyrekcja szpitala zdecydowała o wydaniu zarządzenia o zakazie używania wody do spożycia   ze szpitalnej sieci. Woda z sieci była użytkowana jedynie do celów sanitarnych.  Decyzja była konsultowana z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Uzgodniono również , ze cała sieć zostanie poddana dezynfekcji i przepłukaniu. Po wykonaniu tych czynności  w sobotę  w pięciu punktach  szpitala pobrano próbki wody – ich wyniki dotarły do szpitala w niedzielę po południu  i nie potwierdziły żadnych nieprawidłowości.
W chwili zdarzenia w szpitalu przebywało ponad 200 pacjentów. Wśród pacjentów , ani personelu nie stwierdzono objawów mogących mieć jakikolwiek wpływ ze stwierdzonym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody . Od piątku osoby hospitalizowane, a także personel placówki korzystali z dostarczonej na miejsce wody butelkowanej. Przez cały czas woda była także dowożona w beczkowozach.
W niedzielę po południu sytuacja wróciła do normy. Woda w szpitalu jest czysta pod względem bakteriologicznym. Można jej bezpiecznie używać do picia, a także mycia.
Trwa wyjaśnianie przyczyn pojawienia się zanieczyszczenia wody.


Jeszcze szybciej pomogą małym pacjentom

czwartek, 16 Maj 2019

SOR w brzeskim szpitalu wzbogacił się o sprzęt do ratowania małych pacjentów. Kardiomonitor, defibrylator, respirator już są [...]

czytaj dalej

Informacja

środa, 15 Maj 2019

Uprzejmie informujemy, że w związku z masowymi zwolnieniami lekarskimi fizjoterapeutów, począwszy od 15 maja 2019r. do odwołania [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,