- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Szybka Terapia Onkologiczna

Pacjenci onkologiczni – ze względu na rodzaj schorzenia – muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. To, czy pacjent chory na nowotwór złośliwy przeżyje, zależy przede wszystkim od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Szybka terapia onkologiczna to rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego  ( tzw. KARTY DILO ) oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces. W SP ZOZ w Brzesku został powołany Koordynator ds. realizacji pakietu onkologicznego mgr Ewa Tyka – Duc , którego zadania polegają m.in. na:  udzielaniu pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym,  dbaniu o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);  organizowaniu konsylium onkologicznego:  koordynowaniu  planu leczenia pacjenta ustalonego przez konsylium; Pokój Koordynatora ds. realizacji pakietu onkologicznego znajduje się na III piętrze nr 378 w SP ZOZ w Brzesku. Wszelkich porad z zakresu szybkiej terapii onkologicznej udziela koordynator codziennie w godzinach 0d 8.00 do 15.00.   więcej informacji http://pakietonkologiczny.gov.pl/ [2]