e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Program profilaktyki gruźlicy

Drukuj artykuł This page as PDF

Program profilaktyki gruźlicy realizowany przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej

Populacja, do której adresowany jest Program:

Do udzielenia świadczeń gwarantowanych w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy kwalifikują się osoby dorosłe, które znajdują się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki poz i pisemnie oświadczą, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegały badaniu ankietowemu pielęgniarki poz w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców), nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub
  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

– długotrwałe bezrobocie,
– niepełnosprawność,
– długotrwałą chorobę,
– uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
– bezdomność.

Po weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do objęcia badaniem skryningowym, zgodnie z powyższymi kryteriami, pielęgniarka poz wdraża poniższe procedury:

  • przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,
  • przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy,
  • w przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania – pielęgniarka przekazuje pisemną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu- przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazuje świadczeniobiorcy tryb dalszego postępowania, w tym informowanie go o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

 

Tel. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Brzesko – 14 66 21 206

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Jadowniki (rejestracja ogólna) – 14 66 30 533

Więcej informacji na temat programu profilaktyki gruźlicy można uzyskać na stronie
internetowej  Małopolskiego Oddziału NFZ
www.nfz-krakow.pl

Apel do mieszkańców Powiatu Brzeskiego.

piątek, 23 Październik 2020

Szanowni Państwo, W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w regionie, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, [...]

czytaj dalej

Funkcjonowanie Poradni Laryngologicznej

piątek, 23 Październik 2020

Uprzejmie informujemy, że Poradnia Laryngologiczna jest czynna dla pacjentów i funkcjonuje [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,