e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Gabinet Pielęgniarki Długoterminowej

Drukuj artykuł This page as PDF
  1. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych, realizowane są przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej.
  2. Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.
  3. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej kwalifikowani są przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny pacjenta uzyskali od 0 do 40 punktów.
  4. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, o którym mowa w obwiązujących przepisach; pacjent lub jego rodzina lub opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  5. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej w trakcie wizyty u pacjenta, zmian w jego stanie zdrowia świadczących o zaostrzeniu choroby lub wystąpieniu powikłań, zobowiązana jest ona do:
    1) niezwłocznej konsultacji zaistniałej sytuacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest pacjent,
    2) w razie konieczności – do wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego.
  6. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń oraz w ramach bieżącej współpracy w okresie objęcia opieką, o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta, w tym takich, które skutkują ustaniem przyczyn kwalifikujących pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej piel. Barbara        Lis -Stelmaszczyk piel. Edyta Grodzka piel.Teresa Polowiec piel. Beata Rembowska piel. Janina Stanuszek piel. Izabela Kucmierz
Poniedziałek 8.00-15.35 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35 12.25-20,00 14,00-20,00
Wtorek 8.00-15.35 8.00-15.35 12.25-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35 14,00-20,00
Środa 8.00-15.35 8.00-15.35 8,00-15,35 12.25-20,00 8,00-15,35 14,00-20,00
Czwartek 12.25-20,00 8.00-15.35 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35 14,00-20,00
Piątek 8,00-15,35 12.25-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35 14,00-20,00

W Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej pracuję również:

pielęgniarka Marta Skórnóg -pn. 8,00-15,35;  wt. 12,25-20,00; śr.8,00-15,35;  czw.8,00-15,35;  pt. 8,00-15,35

pielęgniarka Celina Knap– pn. 12,25-20,00;  wt. 8,00-15,35; śr.8,00-15,35;  czw.8,00-15,35;  pt. 8,00-15,35

Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Ważne telefony:
Rejestracja pacjentów:
tel./fax: 14 66 21 223;
797 029 500; 797 029 501; 797 029 502; 519 067 795; 697 772 997;
609 923 270; 791 468 304; 511 438 347.

8.00-15.35
8.00-15.35
8.00-15.35
12.25-20,00
8,00-15,35

Zakończenie dostaw sprzętu medycznego dla SOR

piątek, 21 Lipiec 2017

Dobiega końca realizacja projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i [...]

czytaj dalej

Zakończenie remontu dróg i chodników przy Brzeskim Szpitalu

wtorek, 18 Lipiec 2017

Zakończono remont dróg i chodników przy Szpitalu, który był realizowany w ostatnim czasie. Dzięki uzyskanym funduszom ze Starostwa [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany!