e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Wczesna interwencja

Drukuj artykuł This page as PDF

Bezpłatne działania z zakresu wczesnej interwencji, nr projektu 09.02.01-12-0027/18

„Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”

Warunki udziału w działaniach z zakresu wczesnej interwencji:

 • wiek dziecka 0-7 lat,
 • zamieszkanie na terenie powiatu brzeskiego lub bocheńskiego
 • dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością 0-3 lat, tj. urodzone przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, z zaburzeniem rozwoju ruchowego, z zaburzeniem w zakresie narządu wzroku,        z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, z zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, z zaburzeniem pobierania pokarmu, z zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi,
 • dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością 4-7 lat, tj. niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, sensoryczna, sprzężona, a także z zaburzonym funkcjonowaniem (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, zaburzenia SI,
 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów dziecka na udział dziecka w programie,
 • złożenie przez rodzica/opiekuna dziecka pisemnego oświadczenia, że dziecko w chwili przystąpienia do Programu nie jest objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym,
 • Karta zgłoszenia uczestnika do projektu podpisana przez lekarza POZ,
 • dokumentacja medyczna (opcjonalnie).

W projekcie mogą brać również udział rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych – zespół terapeutyczny zapewni wsparcie psychologiczne rodzinie dziecka, a także przeprowadzi instruktaż ćwiczeń dla rodziców.

W ramach programu bezpłatnie:

Wszystkim dzieciom zapewniamy wielospecjalistyczna opiekę realizowana przez 12 miesięcy. Beda to zaplanowane działania rehabilitacyjnoterapeutyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne prowadzone przez zespoły wczesnej interwencji. W skład zespołu wczesnej interwencji wchodzi: Lekarz  (specjalista rehabilitacji medycznej), który zbada dziecko i skieruje na terapie do specjalisty: fizjoterapeuty, logopedy, psychologa, pedagoga. Terapia dzieci w wieku 0-3 lat będzie prowadzona w miejscu zamieszkania lub przebywania dziecka.

Dzieciom w wieku 4-7 lat zapewniamy terapie w trybie stacjonarno – wyjazdowym (miejscem stacjonarnym będzie OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI W SP ZOZ BRZESKO).

Rekrutacja do programu dla dzieci w wieku 0-3 będzie prowadzona:

EDYCJA I – XI/XII 2018 – liczba miejsc: 15 (wsparcie rozpocznie się od 01.01.2019 – będzie trwało do 30.12.2019r.)
EDYCJA II – X-XII 2019 – liczba miejsc: 15 (wsparcie rozpocznie się od 01.01.2020 – będzie trwało do 30.12.2020r.)

Rekrutacja do programu dla dzieci w wieku 4-7 będzie prowadzona:

EDYCJA I – X/XI 2018    – liczba miejsc: 15 (wsparcie rozpocznie się od 01.12.2018 – będzie trwało do 30.11.2019r.)
EDYCJA II – XI/XII 2018 – liczba miejsc: 15 (wsparcie rozpocznie się od 01.01.2019 – będzie trwało do 31.12.2019r.)
EDYCJA III – XI/XII 2019 – liczba miejsc: 15 (wsparcie rozpocznie się od 01.01.2020 – będzie trwało do 31.12.2020r.)
EDYCJA IV – III/IV 2020 – liczba miejsc: 15 (wsparcie rozpocznie się od 01.05.2020 – będzie trwało do 30.04.2021r.).

Rejestracja do programu:

 • 507 219 581,  507 219 651,  14 662 12 01
 • e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl
 • osobiście w siedzibie SP ZOZ w Brzesku w godz. od 12.00 do 14.00, parter, pok. nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)

Dokumenty do pobrania (do wyboru):
Karta zgłoszenia uczestnika z logami (wersja pdf, 146 KB) – konieczny wydruk w kolorze
Karta zgłoszenia uczestnika (wersja pdf, 124 KB) – wydruk czarnobiały, nie zawiera logotypów

Brzescy chirurdzy operują przy wykorzystaniu noża harmonicznego

poniedziałek, 13 Lipiec 2020

Niby zwykły nóż, a może naprawdę wiele. Chirurdzy w Szpitalu Powiatowym w Brzesku mają do swojej dyspozycji nóż harmoniczny. To [...]

czytaj dalej

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,