e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Oferta pracy – Kierownik Zespołu Ratowników Medycznych

poniedziałek, 7 Październik 2019
Drukuj artykuł This page as PDF

SP ZOZ w Brzesku zatrudni osobę na stanowisko Kierownika Zespołu Ratowników Medycznych

 Wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunku Ratownictwo Medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjat,
  • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego.

Zakres zadań obejmuje :

  • koordynowanie i nadzorowanie merytoryczne i organizacyjne prac zatrudnionych w SP ZOZ w Brzesku ratowników medycznych oraz kierowców transportu: sanitarnego i międzyszpitalnego.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie następujących dokumentów:

  • cv oraz listu motywacyjnego,
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów,
  • posiadanych zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń,
  • dokumentów poświadczających posiadanie doświadczenia zawodowego,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

SP ZOZ w Brzesku zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedłożonych kserokopii  dokumentów.

Oferty prosimy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, tel. 14 66 21 432, w terminie do dnia 21.10.2019 r.

Rekrutacja odbędzie się w terminie:   22 – 25.10.2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z każdym kandydatem


Informacja dla rodzin pacjentów

środa, 5 Sierpień 2020

W związku z prośbami kierowanymi z oddziałów szpitalnych, ustala się godziny odbioru rzeczy przekazywanych przez rodzinę pacjentom [...]

czytaj dalej

Nowy ambulans już w szpitalu.

piątek, 31 Lipiec 2020

W dniu wczorajszym w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego odbyło się przekazanie 10 nowych karetek zakupionych dzięki wsparciu [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,