e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SPZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Drukuj artykuł This page as PDF

Nazwa Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SPZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna
Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu:              9 712 747,15 zł
Dofinansowanie:              5 343 953,44 zł
Okres realizacji: 30.05.2018 – 30.06.2019

W ramach tej inicjatywy są podejmowane następujące działania:

  1. Modernizacja Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  2. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  3. Modernizacja Bloku Operacyjnego
  4. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego
  5. Przygotowanie dokumentacji technicznej
  6. Promocja Projektu

Projekt przyczyni się do realizacji potrzeb, które zostały zidentyfikowane w otoczeniu SP ZOZ w Brzesku:

  • poprawią się warunki pracy na Pododdziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Bloku Operacyjnym,
  • lekarze będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu, pozwalającego na wprowadzenie innowacji w leczeniu: m.in. będą mogli posługiwać się diatermia elektrochirurgiczną z funkcją koagulacji argonowej, systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych, funkcją waporyzacji bipolarnej w artroskopii oraz z funkcją elektroresekcji bipolarnej w urologii i ginekologii,
  • zmniejszenie ryzyka zakażeń i śmiertelności pooperacyjnej- dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów wykończeniowych oraz odpowiednich śluz,
  • SPZOZ w Brzesku zredukuje koszty ponoszone na naprawy, serwisy sprzętu używanego na Bloku Operacyjnym i na Oddziale Urazowo – Ortopedycznym, a dostęp do sprzętu nie będzie ograniczony przez problemy techniczne, awarie.

SPZOZ w Brzesku zapewni natychmiastową i najlepszą pomoc na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz Bloku Operacyjnym, a czas oczekiwania na badanie, zabieg – skróci się, dzięki poprawie warunków infrastrukturalnych w placówce

 

Rejestracja do szczepień przeciw covid-19 dla seniorów 80+

czwartek, 14 Styczeń 2021

Od 15 stycznia 2021 r. na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się osoby, które skończyły 80 lat – szczepienia dla tych [...]

czytaj dalej

Wspomnienie doktora Zdzisława Opacha.

piątek, 8 Styczeń 2021

10.01.2020 roku nagle odszedł Zdzisław Opach, długoletni Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej – człowiek wielkiego serca, znakomity [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,