e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Drukuj artykuł This page as PDF

Środki unijne na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

16 lipca 2010 r. Minister Zdrowia podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 3 504 985, zł na realizację w brzeskim SP ZOZ modernizacji SOR-u. Chodzi o projekt pod nazwą „Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku do wymogów obowiązujących przepisów prawa wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną”. Wartość całkowita projektu wynosi 4 128 391, zł, a dofinansowanie stanowi 85% tej wartości. Źródłem dofinansowania są środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XII: „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”.

Na tak radosną wiadomość przyszło nam czekać dwa lata, tyle bowiem trwało procedowanie nad projektami zgłoszonymi do Konkursu z POIiŚ pt. „Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii”, ogłoszonego w październiku 2008 roku. Przystępując do konkursu przygotowaliśmy pełną dokumentację architektoniczną, pozyskaliśmy wszelkie uzgodnienia i pozwolenie na budowę. I chociaż przyjęty harmonogram przewidywał realizację tej inwestycji w 2010 roku, to jednak bez zabezpieczenia środków finansowych nie mogliśmy jej rozpocząć. Obecnie, mając już pewność w zakresie finansowania, wiemy, że zrealizujemy inwestycję w 2011 roku.

Podjęte prace budowlane obejmą: rozbudowę budynku SOR o obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć i o stanowisko do dekontaminacji (których w obecnym stanie SOR nie posiada), a także budowę tzw. „ciepłej sieni” z bezkolizyjnym podjazdem dla dwóch karetek. Zmodernizowany SOR zostanie doposażony w nowy sprzęt medyczny, jak np. Aparat jezdny RTG.

Ze względu na rozmach tej inwestycji rok 2011 z pewnością będzie trudny dla codziennego funkcjonowania SOR i jego personelu, a prowadzone prace przyniosą wiele utrudnień dla pacjentów. Ale efekt końcowy wart jest wyrzeczeń. A z drugiej strony zaniechanie tych działań mogłoby zagrozić kontraktowaniu usług ratownictwa medycznego od 2012 roku, taki bowiem jest ustawowy termin spełnienia wymogów unijnych dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Informacja

czwartek, 14 Marzec 2019

Uprzejmie informujemy, że 15 marca 2019r. (piątek) Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna będzie [...]

czytaj dalej

Terminy przyjęć w Poradni Onkologicznej

wtorek, 12 Marzec 2019

W dniach: 16.03.2019r., 30.03.2019r.,  13.04.2019r. ,  27.04.2019r., 11.05.2019r., 25.05.2019r.  w godz. 8.00  do 12.00 [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,