e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

„Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnejinterwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”

Drukuj artykuł This page as PDF

Nazwa projektu:Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnejinterwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0027/18

Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 3 418 814, 08 zł

Dofinansowanie: 3 170 266, 29 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 01.09.2021

Przedmiotem  projektu jest zapewnienie nieinwazyjnych bezpłatnych badań prenatalnych 600 kobietom, zamieszkujących powiat brzeski i bocheński, które nie kwalifikują się do bezpłatnych badań prenatalnychoraz utworzenie wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym prowadzących działaniaw formie wyjazdowej dla 30 dzieci (0-3 lat) i wyjazdowo-stacjonarnej dla 60 dzieci (4-7 lat)z ww.powiatów.

W ramach powyższej inicjatywy będą prowadzone następujące działania:

  1. Przeprowadzenie badań prenatalnych z konsultacją medyczną
  2. Powołanie Zespołu Wczesnej Interwencji i zapewnienie opieki psychologicznej rodzicom dzieci niepełnosprawnych
  3. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Cel główny projektu:

Realizacja działań w projektu przyczyni się do realizacji celu głównego, jakim jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznej opieki zdrowotnej dla rodzin z dzieckiem z zaburzonym rozwojem, a także zmniejszy nierówności w dostępie do usług medycznych dla kobiet w ciąży poprzez dostęp do badań prenatalnych.

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,