e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

E-pacjent w SPZOZ w Brzesku

Drukuj artykuł This page as PDF

Projekt „E-pacjent w SPZOZ w Brzesku” uzyskał dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej

Sprawne funkcjonowanie tak rozbudowanej jednostki jaką jest nasz Zespół, bez wsparcia technologii informatycznych jest znacznie utrudnione, biorąc pod uwagę stale narastającą ilość gromadzonych informacji, które następnie należy przetworzyć i udostępnić innym uczestnikom systemu ochrony zdrowia.

Mając na uwadze konieczność kompleksowej informatyzacji Zespołu jak również wysokie koszty jej przeprowadzenia został przygotowany i zrealizowany projekt  pn. „E-pacjent w SPZOZ w Brzesku – wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego MRPO na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 494 692,50 zł.
Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt ten został wybrany do dofinansowania w kwocie 2 618 274,37 zł.

Realizacja projektu zamknęła się kwotą 3 731 310,68 zł przy tym samym poziomie dofinansowania.

Przedmiotem projektu była rozbudowa istniejącego systemu informatycznego dla części medycznej Zespołu wraz z udostępnieniem e-usług medycznych. Projekt obejmował wszystkie medyczne jednostki organizacyjne Zespołu – oddziały szpitalne, blok operacyjny, pracownie diagnostyczne, zespół poradni specjalistycznych, zespół lecznictwa stomatologicznego, rehabilitację oraz jednostki POZ (wraz z Ośrodkami Zdrowia w Woli Dębińskiej, Jadownikach i Uszwi).

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • uzupełniono infrastrukturę sprzętową i zakupiono niezbędne oprogramowanie (zestawy komputerowe, tablety medyczne, drukarki, serwery, macierz dyskowa, konsola KVM, oprogramowanie bazodanowe, oprogramowanie domeny),
  • wykonano nową sieć strukturalną (budowa okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, dobór i instalację urządzeń aktywnych, pasywnych i elektrycznych, modernizacja serwerowni),
  • zakupiono i wdrożono oprogramowanie dla części medycznej Zespołu (elektroniczne zlecanie zabiegów, badań i odbieranie wyników z miejsc ich realizacji, ewidencjonowanie i analizowanie wewnątrz-szpitalnego ruchu chorych oraz gromadzenie związanych z nim dokumentów, ewidencja rozchodu leków wewnątrz jednostki, zamawianie leków w aptece szpitalnej i kontrola stanu magazynu podręcznego leków, całościowa obsługa przychodni – proces rejestracji pacjenta, obsługa wizyty w gabinecie, prowadzenie raportów i statystyk, obsługa Działu Usprawniania Leczniczego i procesu związanego z rehabilitacją pacjenta, realizacja zadań pracowni diagnostycznych, obsługa Zakładu Mikrobiologii, prowadzenie punktu przyjęcia i rozdziału materiału do badań, podłączenie medycznych aparatów pomiarowych do systemu, planowanie pracy i obsługa Bloku Operacyjnego, obsługa sprzedaży usług medycznych),
  • zakupiono i wdrożono oprogramowanie umożliwiające świadczenie
    e-usług medycznych dla pacjentów i kontrahentów Zespołu.

Celem bezpośrednim projektu jest Rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców powiatu brzeskiego.

Cele ogólne projektu to:
• Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych;
• Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności powiatu brzeskiego;
• Wspomaganie polityki zatrudnienia i ograniczanie bezrobocia w powiecie brzeskim;
• Podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu brzeskiego, dzięki poprawie standardów leczenia i dostępu do usług medycznych;
• Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Realizację projektu zakończono w 2013r.

Harcerska wizyta w szpitalu

czwartek, 13 Czerwiec 2019

4 czerwca na oddział dziecięcy SP ZOZ w Brzesku zawitali harcerze starsi ze Szczepu Drużyn ZHP im. Bohaterów Września: Zosia, Julka, [...]

czytaj dalej

Pulsoksymetry i pompy infuzyjne od WOŚP

wtorek, 11 Czerwiec 2019

Kolejny prezent od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem do brzeskiego szpitala trafiły: dwa pulsoksymetry, cztery pompy [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,