e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Administracja

Drukuj artykuł This page as PDF

ADMINISTRACJA MEDYCZNA

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
mgr Ewa Tyka-Duc
tel. (14) 66 21 433
tel. (14) 66 21 156

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
mgr Ewa Tyka-Duc
tel. (14) 66 21 433
tel. (14) 66 21 156

Dział Administracji Medycznej
Kierownik Działu
dr Greta Kanownik
tel. (14) 66 21 151

 • Sekcja Organizacji i Obsługi Umów
  Kierownik mgr inż. Katarzyna Chmielarz
  tel. (14) 66 21 428
 • Sekcja Statystyki Medycznej ze Składnicą Akt
  Kierownik Urszula Porwisz
  tel. (14) 66 21 270

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
p.o. Przewodniczącego lek. Paweł Dobosz- tel. 014 66 21 333 
Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią -dr n. med. Michał Treszer
mgr Danuta Pabian – Specjalista do Spraw Epidemiologii
mgr inż. Danuta Martyna – Specjalista ds. Mikrobiologii
mgr Krystyna Macheta-Niemiec – Specjalista do Spraw Epidemiologii
tel. (14) 66 21 433

Koordynator ds. realizacji pakietu onkologicznego
mgr Ewa Tyka-Duc
tel. (14) 66 21 433
tel. (14) 66 21 156

Inspektor Ochrony Radiologicznej
mgr inż. Marta Bednarz
tel. (14) 66 21 377

Szpitalny Koordynator ds. Przeszczepów
mgr Elżbieta Płaneta
Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
tel. (14) 66 21 484

ADMINISTRACJA

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik Działu
Krystyna Nowak
tel. (14) 66 21 437
fax (14) 66 21 155

Dział Administracyjno-Techniczny
Kierownik Działu
inż. Paulin Świerad
tel. (14) 66 21 215

 • Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
  Kierownik Alina Jurgała
  fax. (14) 66 30 014
  tel. (14) 66 21 430
 • Sekcja Dietetyki i Żywienia
  Kierownik Halina Skura
  tel. (14) 66 21 216
 • Sekcja Konserwacji i Modernizacji
  Kierownik Janusz Put
  tel. (14) 66 21 202
 • Sekcja Informatyczna
  Kierownik mgr inż. Sabina Nizioł
  tel. (14) 66 21 435

Dział Finansowo-Księgowy:

 • Sekcja Finansowo-Księgowa
  Kierownik mgr Jolanta Kościółek
  tel. (14) 66 21 447
 • Sekcja Płac
  Kierownik mgr Barbara Pawełek
  tel. (14) 66 21 443
 • Sekcja Kosztów, Analiz i Wyceny Procedur Medycznych
  Kierownik Zofia Majcher
  tel. (14) 66 21 450

Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik Działu
mgr Barbara Bzdak
tel. (14) 66 21 432
tel. (14) 66 30 606

Radca Prawny
mgr Alicja Rosiek
mgr Alicja Syty
tel. (14) 66 21 184

Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
mgr Paweł Piotrowski
tel. (14) 66 21 205

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych
mgr Monika Mikołajek-Burek

St. Inspektor BHP
Irena Mikołajek
tel. (14) 66 21 208

Specjalista ds. BHP
mgr inż. Monika Wątroba
tel. (14) 66 21 208

St. Referent ds. Ochrony Przeciwpożarowej
mgr Paweł Piotrowski
tel. (14) 66 21 205

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
mgr inż. Monika Wątroba
tel. (14) 66 21 208

Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Paweł Piotrowski
tel. (14) 66 21 205

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
mgr Wioletta Czuba
tel. (14) 66 21 445

St. Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
mgr inż. Ryszard Janicki
tel. (14) 66 21 439

Specjalista ds. Kontroli Zarządczej
mgr inż. Ryszard Janicki
tel. (14) 66 21 439

Kapelan Szpitalny
ks. mgr Józef Waśko

Oferta pracy na stanowisko informatyka

środa, 28 Marzec 2018

SP ZOZ w Brzesku zatrudni osobę na stanowisko informatyka Wymagania niezbędne: bardzo dobra znajomość systemów z rodziny Microsoft [...]

czytaj dalej

Fundusze unijne na modernizację szpitala.

sobota, 24 Marzec 2018

Blisko 10 milionów złotych będzie kosztowała modernizacja bloku operacyjnego i pododdziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Szpitalu [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany!