- SP ZOZ w Brzesku - http://www.spzoz-brzesko.pl -

Komunikat odnośnie odwiedzin pacjentów

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i osób odwiedzających wprowadzamy zakaz odwiedzin na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii spowodowany zwiększoną ilością pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy. Na pozostałych oddziałach wprowadzono ograniczenie odwiedzin pacjentów w sposób następujący:
  1. Zakaz odwiedzin przez dzieci do lat 15
  2. Jedna osoba odwiedzająca do jednego pacjenta
  3. Odwiedziny odbywają się wyłącznie w godzinach 14:00- 17:00
Ograniczenie obowiązuje do odwołania