e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Świadczenia udzielane w ramach umów podpisanych z NFZ w 2018r.

Drukuj artykuł This page as PDF

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w BRZESKU OSOBOM UBEZPIECZONYM zgodnie z USTAWĄ z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
B E Z P Ł A T N I E UDZIELA W RAMACH PODPISANYCH UMÓW z MAŁOPOLSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NASTĘPUJĄCYCH RODZAJACH i ZAKRESACH:

I. LECZNICTWO SZPITALNE
a) ODDZIAŁY STACJONARNE

Anestezjologii i Intensywnej Terapii (V piętro)
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (V piętro)
Ginekologiczno- Położniczy z Pododdziałem Noworodkowym (IV piętro)
Urologiczny (IV piętro)
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej (III piętro)
Chorób Płuc (w podwórzu)
Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii (II piętro)
Dziecięcy (I piętro)
Szpitalny Oddział Ratunkowy (parter)

b) ODDZIAŁY DZIENNE
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci (parter, gabinet nr 016 (obok Apteki Szpitalnej))
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (III piętro, gabinet nr 321,323)
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu ( lokalizacja w budynku usytuowanym obok głównego obiektu szpitala)
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej (parter)

II. ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO: SPECJALISTYCZNE, PODSTAWOWE miejsce stacjonowania: Brzesko, Czchów, Szczurowa (świadczenia udzielane w związku z: wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia tel. 14 662 12 81 lub nr alarmowe: 112, 999)

III. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
a). LEKARZ POZ (rodzinny)
Przychodnia Rejonowa w Brzesku:
– Poradnie Ogólne  (I piętro, gabinet nr: 171, 172, 174, 176, 177, 184, 185),
– Poradnia Dziecięca (parter, gabinet nr: 083, 084, 086)
Ośrodki Zdrowia:
– Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej (Wola Dębińska 172)
– Ośrodek Zdrowia w Jadownikach (Jadowniki, ul. Środkowa 2)
– Ośrodek Zdrowia w Uszwi (Uszew 20)
b). PIELĘGNIARKA POZ Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych:
– Przychodnia Rejonowa w Brzesku (I piętro)
– Ośrodek Zdrowia w Jadownikach (Jadowniki, ul. Środkowa 2)
c). POŁOŻNA POZ: Gabinet Położnych Środowiskowo-Rodzinnych:
– Przychodnia Rejonowa w Brzesku (IV piętro, gabinet nr 464)
– Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej (Wola Dębińska 172)
– Ośrodek Zdrowia w Jadownikach (Jadowniki, ul. Środkowa 2)
d). MEDYCYNA SZKOLNA (świadczenia udzielane przez pielęgniarkę szkolną – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Dyrektorami szkół)

IV. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA (od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-8.00 dnia następnego) – budynek Przychodni Rejonowej (parter, gabinet nr 096, 097, 098).

V. PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej – (I piętro, gabinet nr 182)

VI. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA,
PORADNIE
:
Alergologiczna dla Dzieci (parter – Poradnia Dziecięca, gabinet nr 077, 086)
Alergologiczna (II piętro, gabinet nr 285)
Chirurgiczna (II piętro, gabinet nr 281, 279)
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej (II piętro, gabinet nr )
Chirurgii Dziecięcej (II piętro, gabinet nr 278),
Chorób Płuc dla Dzieci (II piętro, gabinet nr 285)
Dermatologiczna (I piętro, gabinet nr 187, 188 )
Cukrzycowa (I piętro, gabinet nr 181)
Endokrynologiczna (I piętro, gabinet nr 181)
Geriatryczna (II piętro, gabinet nr 287)
Ginekologiczno – Położnicza w Brzesku (IV piętro, gabinet nr 468, 469) w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej (Wola Dębińska 172)
Gruźlicy i Chorób Płuc (w podwórzu)
Immunologiczna (parter, gabinet nr 1)
Kardiologiczna (parter, gabinet nr 065)
Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (lokalizacja w budynku obok głównego obiektu szpitala)
Leczenia Zeza (V piętro, gabinet nr 568)
Logopedyczna (I piętro, gabinet  nr 186)
Neurologiczna (II piętro, gabinet nr 282, 283, 284, 287)
Okulistyczna (V piętro, gabinet nr 567, 568)
Okulistyczna dla Dzieci (V piętro, gabinet nr 568)
Onkologiczna (parter, gabinet nr )
Otolaryngologiczna (II piętro, gabinet  nr 273)
Patologii Noworodka (parter – Poradnia Dziecięca, gabinet nr 078)
Poradnia Domowego Leczenia Tlenem (w podwórzu)
Rehabilitacyjna (I piętro, gabinet nr 183)
Reumatologiczna (parter, gabinet nr 1, 2, 3)
Urologiczna (parter, gabinet nr 096)
Zdrowia Psychicznego (II piętro, gabinet nr 274, 276, 277)
Zespół Leczenia środowiskowego (w podwórzu)

VII. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE:
Tomografia Komputerowa (II piętro, Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia TK)
Gastroskopia, Kolonoskopia (III piętro, Pracownia Endoskopii)

VIII. AMBULATORYJNE ZABIEGI REHABILITACYJNE (FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA)
Dział Usprawniania Leczniczego:
– Gabinet Fizykoterapii (III piętro, gabinet nr 357, 366)
– Gabinet Wodolecznictwa (niski parter, gabinet nr S31)
– Gabinet Fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej (Wola Dębińska 172)

IX. LECZENIE STOMATOLOGICZNE – świadczenia ogólnostomatologiczne
Przychodnia Rejonowa w Brzesku –  Poradnie Stomatologiczne  (I piętro, gabinet nr 190,191)
Poradnie Stomatologiczne w Ośrodkach Zdrowia:
– Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej (Wola Dębińska 172)
– Ośrodek Zdrowia w Jadownikach (Jadowniki, ul. Środkowa 2)

X. PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
Program profilaktyki raka piersi – badanie mammograficzne etap podstawowy (II piętro, Zakład Radiologii – Pracownia Mammograficzna)
Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy (Poradnie Ginekologiczno-Położnicze w Brzesku i Woli Dębińskiej)
Program profilaktyki chorób układu krążenia (wybrany deklaracyjnie lekarz poz)
Program profilaktyki gruźlicy (wybrana deklaracyjnie pielęgniarka poz)

XI. TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
Program leczenia:
– reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym,
– leczenie inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK),
realizatorzy: Poradnia Reumatologiczna – parter, Oddział Chorób Wewnętrznych – II piętro.

Dofinansowane szkolenia personelu w 2017 r.

czwartek, 22 Luty 2018

                Dyrekcja SP ZOZ w Brzesku dbając o jakość udzielanych świadczeń, umożliwia [...]

czytaj dalej

Brzeski szpital w elitarnym gronie 100 najlepszych!

czwartek, 15 Luty 2018

Szpital Powiatowy w Brzesku, w którym od ubiegłego roku realizowany jest projekt profilaktyczny raka jelita grubego, znalazł się w [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany!