e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Internet dla pacjenta – WiFi

Drukuj artykuł This page as PDF

Regulamin korzystania z darmowego dostępu do Internetu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi dostępu do Internetu (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu świadczonej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku (zwany dalej SP ZOZ).
 1. Z usługi może korzystać osoba fizyczna będąca pacjentem, osoba jej towarzysząca, jak również osoba odwiedzająca, przebywająca aktualnie w SP ZOZ w Brzesku, zwana dalej Użytkownikiem.
 1. Regulamin dostępny jest na stronie spzoz-brzesko.pl oraz podczas logowania do sieci WiFi.
 1. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego oraz jest udzielny bezpłatnie.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06.2015r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

§2 Zobowiązania i zastrzeżenia

 1. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b/g/n. W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z nazwą (SIDD) SPZOZ-Goscie.
 1. Dostęp do sieci internetowej udzielany jest tymczasowo, po przekroczeniu czasu użytkownik zobowiązany jest do ponownej rejestracji.
 1. SP ZOZ zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Internetu ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 1. SP ZOZ nie odpowiada za brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach.
 1. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych np. P2P (peer-to-peer) oraz usług P2M (peer-to-mail).
 1. Maksymalna prędkość jaką może uzyskać użytkownik to 1 MBit/s pobierania (download) oraz 1 MBit/s wysyłania (upload).
 1. SP ZOZ nie gwarantuje uzyskania maksymalnych prędkości na urządzeniach końcowych.
 1. SP ZOZ nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą sieciową.

§3 Obowiązki Użytkownika

 1. Zalogowanie się do sieci WiFi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) przez SP ZOZ na potrzeby związane z udostępnianiem sieci WiFi.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych danych personalnych (Imię, Nazwisko, adres e-mail) na stronie logowania.
 1. Korzystanie z sieci WiFi będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjetych zasad Netykiety (np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta).
 1. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci WiFi SPZOZ-Goscie między innymi do następujących celów:
 • wykorzystywania sieci do działań niezgodnych z prawem,
 • korzystania z aplikacji P2P (peer-to-peer) oraz usług P2M (peer-to-mail) oraz usług typu rapidshare.com, easy-share.com, netload.in, chomikuj.pl, sendspace.pl i im podobnych,
 • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
 • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć prawa osobiste,
 • masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 • permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów www, IRC, FTP itp.
 • budowania stałych podsieci.
 1. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje dostęp do sieci WiFi.

§4 Zastrzeżenia – wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, SP ZOZ zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do sieci.
 1. SP ZOZ nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 1. SP ZOZ nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Internetu, a w szczególności za:
  • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika,
  • ujawnienie danych użytkownika,
  • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie,
  • za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 1. SP ZOZ może żądać naprawienia poniesionej szkody, jeśli taka wystąpiła w związku z niezgodnym z niniejszymi warunkami użyciem sieci WiFi SPZOZ-Goscie przez Użytkownika.

Rozmowa z lek. med. Markiem Traczyńskim lekarzem internistą SOR w Brzesku

środa, 17 Lipiec 2019

Jak sobie radzić w takie upały? Najlepiej nie wychodzić z domu, zwłaszcza przy dużym nasłonecznieniu. Jak już musimy wyjść to w [...]

czytaj dalej

Kolonoskopia w brzeskim szpitalu

środa, 10 Lipiec 2019

To dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu brzeskiego. W naszym szpitalu nadal będą realizowane badania przesiewowe raka jelita [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,