e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Zakres: opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Drukuj artykuł This page as PDF

na podst. Zarządzenia Nr 66/2019 Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 28 czerwca 2019r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU

dot. opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

(podst.: art. 28 ust. 4 w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018r.).

Nazwa usługi * Cena netto (zł)
za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
– w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
7,50zł
za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
– niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
7,50zł +VAT
za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
– w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych;
0,25zł
za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
– niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
0,25zł +VAT
za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku
– w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych **
1,50zł
za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku
– niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych **
1,50zł +VAT
Powyższych opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie

*Wyciąg, odpis, kopia, wydruk lub sporządzenie odwzorowania cyfrowego na płycie CD (wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku) dokumentacji medycznej sporządzane jest na wniosek: pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, oraz uprawnionego organu lub podmiotu.

** dotyczy wyłącznie dokumentacji, która jest prowadzona w takiej formie

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. (273 KB, pdf)

Rejestracja do szczepień przeciw covid-19 dla seniorów 80+

czwartek, 14 Styczeń 2021

Od 15 stycznia 2021 r. na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się osoby, które skończyły 80 lat – szczepienia dla tych [...]

czytaj dalej

Wspomnienie doktora Zdzisława Opacha.

piątek, 8 Styczeń 2021

10.01.2020 roku nagle odszedł Zdzisław Opach, długoletni Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej – człowiek wielkiego serca, znakomity [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,