e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Dofinansowane szkolenia personelu w 2017 r.

piątek, 23 Marzec 2018
Drukuj artykuł This page as PDF

                Dyrekcja SP ZOZ w Brzesku dbając o jakość udzielanych świadczeń, umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji wykorzystując zarówno środki własne jak też pozyskując środki z zewnątrz.
               W 2017 r., po raz kolejny, wniosek o dofinansowanie kształcenia personelu SP ZOZ w Brzesku, rozpatrzony został pozytywnie przez Powiatowy Urząd Pracy. Z dofinansowania tego skorzystało łącznie 97 osób na kwotę łączną 202 137. 84 zł., z czego 20 % dofinansowywał SP ZOZ.

                W ramach KFS realizowane były kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe. W kształceniu brali udział pracownicy ze wszystkich grup zawodowych: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, informatycy, analitycy laboratoryjni oraz pracownicy administracji.

                Specjalistyczne kursy szkolenia, odbyło 85 osób, kształcenie na studiach podyplomowych natomiast podjęło 12 osób.

Zakres kształcenia personelu w 2017 r.:

  1. Kursy dla lekarzy: podstawy echokardiografii, usg w pediatrii, podstawowy kurs usg,
  2. Kurs krwiolecznictwa, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe – dla pielęgniarek i położnych,
  3. Kursy w zakresie przygotowania laboratorium diagnostyki mikrobiologicznej do akredytacji,
  4. Specjalistyczny kurs funkcjonalnej terapii dla lekarzy rehabilitacji,
  5. Kursy i szkolenia dla personelu ratownictwa medycznego w zakresie: zdarzeń masowych w warunkach przedszpitalnych, zaawansowanych zabiegów ratujących życie,
  6. Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego i opieki metabolicznej,
  7. Kursy w zakresie funkcjonalnej fizjoterapii, kompleksowej terapii dla fizjoterapeutów,
  8. Szkolenia dla informatyków z zakresu administracji określonych systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem,
  9. Szkolenia tematyczne dla pełnomocników, w szczególności z zakresu: onkologii, kontroli zarządczej, praw pacjenta, z zakresów standardów akredytacyjnych, prawa medycznego i bioetyki,
  10. Kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla personelu administracyjnego w zakresie, w szczególności: Funduszy Unii Europejskiej – pozyskiwanie i rozliczanie funduszy kancelaryjno-archiwalnym, zamówień publicznych, zamówień elektronicznych, ochrony danych osobowych, kadr i płac oraz księgowości,

Szpital w Brzesku w trójce najlepszych szpitali w Małopolsce

piątek, 14 Grudzień 2018

Szpital Powiatowy w Brzesku zdobył III miejsce w Małopolsce w XV edycji rankingu szpitali „Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania [...]

czytaj dalej

Są jeszcze wolne miejsca w DDOM

czwartek, 13 Grudzień 2018

Dużym zainteresowaniem cieszy się uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej w brzeskim szpitalu. – Odbieramy mnóstwo telefonów od [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)
Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,