e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Ankieta oddziały

Drukuj artykuł This page as PDF

Szanowni Państwo

W trosce o poprawę jakości udzielanych przez nasz SP ZOZ świadczeń zdrowotnych została opracowana ankieta zadowolenia pacjenta.  W związku z tym Dyrekcja SP ZOZ w Brzesku zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Niniejsze badanie jest anonimowe, a jego wyniki będą dla nas cenną wskazówką, które obszary działalności szpitala oraz ambulatoryjnej opieki medycznej powinny ulec poprawie.

Dziękuję
Dyrektor SP ZOZ w Brzesku

 1. ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA
 2. (wymagane)
 3. 2. Płeć
 4. 3. Miejsce zamieszkania
 5. (wymagane)
 6. (wymagane)
I PRZYJĘCIE DO SZPITALA PRZEZ PUNKT PRZYJĘĆ PLANOWYCH
 1. I.1. Przyjęcie do szpitala - Warunki pobytu w Punkcie Przyjęć Planowych (PPP)
 2. I.2. Przyjęcie do szpitala - Zachowanie personelu w Punkcie Przyjęć Planowych (PPP)
 3. I.3. Przyjęcie do szpitala - Warunki przeprowadzania wywiadu przez pielęgniarkę
 4. I.4. Przyjęcie do szpitala - Warunki przeprowadzania badania przez lekarza
II PRZYJĘCIE DO SZPITALA PRZEZ SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
 1. II.1.a Przyjęcie do oddziału - Czy pokazano Pani/Panu topografię oddziału, tzn. lokalizację gdzie znajduje się: pokój lekarski
 2. II.1.b Przyjęcie do oddziału - Czy pokazano Pani/Panu topografię oddziału, tzn. lokalizację gdzie znajduje się: punkt pielęgniarski
 3. II.1.c Przyjęcie do oddziału - Czy pokazano Pani/Panu topografię oddziału, tzn. lokalizację gdzie znajduje się: gabinet zabiegowy
 4. II.1.d Przyjęcie do oddziału - Czy pokazano Pani/Panu topografię oddziału, tzn. lokalizację gdzie znajduje się: łazienka, WC
 5. II.2.a Przyjęcie do oddziału - Czy zapoznano Panią/Pana w oddziale z: Regulaminem oddziału
 6. II.2.b Przyjęcie do oddziału - Czy zapoznano Panią/Pana w oddziale z: Kartą Praw Pacjenta
 7. II.2.c Przyjęcie do oddziału - Czy zapoznano Panią/Pana w oddziale z: Procedurą składania skarg i wniosków
III WARUNKI POBYTU W ODDZIALE
 1. III.1. Jak ocenia Pani/Pan warunki pobytu w oddziale: czystość
 2. III.2. Jak ocenia Pani/Pan warunki pobytu w oddziale: estetyka
 3. III.3. Jak ocenia Pani/Pan warunki pobytu w oddziale: łóżko
 4. III.4. Jak ocenia Pani/Pan warunki pobytu w oddziale: pościel
 5. III.5.Jak ocenia Pani/Pan warunki pobytu w oddziale: dostęp do telefonu
 6. III.6. Jak ocenia Pani/Pan warunki pobytu w oddziale: dostęp do sanitariatów ( WC, prysznic)
IV WYŻYWIENIE
 1. IV.1. Wyżywienie - Czy przestrzegany był czas podawania posiłków ?
 2. IV.2. Wyżywienie - Czy temperatura posiłków była odpowiednia ?
 3. IV.3. Wyżywienie - Czy jedzenie było smaczne?
V OPIEKA PIELĘGNIARSKA
 1. V.1. Opieka pielęgniarska - Czy wg Pani/Pana pielęgniarki/położne były uprzejme ?
 2. V.2. Opieka pielęgniarska - Czy pielęgniarki/położne przychodziły w odpowiednim czasie na wezwania ?
 3. V.3. Opieka pielęgniarska - Czy zapewniona była opieka pielęgniarki / położnej w dzień i w nocy?
 4. V.4. Opieka pielęgniarska - Czy podczas pielęgnowania zachowane były warunki intymności i szacunku?
VI OPIEKA LEKARSKA
 1. VI.1. Opieka lekarska - Czy wg Pani/Pana lekarz był uprzejmy ?
 2. VI.2. Opieka lekarska - Czy wg Pani/Pana ilość czasu poświęcona przez lekarza dla Pani/Pana była wystarczająca ?
 3. VI.3. Opieka lekarska - Czy uzyskiwała Pani/Pan pomoc na poruszane problemy zdrowotne ?
 4. VI.4. Opieka lekarska - Czy uzyskiwała Pani/Pan wyczerpującą i przystępną informację o swoim stanie zdrowia?
 5. VI.5. Opieka lekarska - Czy poznała Pani/Pan nazwisko lekarza prowadzącego?
 6. VI.6. Opieka lekarska - Czy podczas badania zachowane były warunki intymności i poszanowania godności?
VII DIAGNOSTYKA
 1. VII.1. Diagnostyka - Czy uważa Pani/Pan że czas oczekiwania na badania był krótki?
 2. VII.2. Diagnostyka - Czy podpisała Pani/Pan zgodę na przeprowadzenie badania diagnostycznego, po uzyskaniu zrozumiałych informacji?
 3. VII.3. Diagnostyka - Czy w czasie badania została zachowana intymność i poszanowanie godności ?
 4. VII.4. Diagnostyka - Czy wykonywane przez personel medyczny badania były przeprowadzane sprawnie ?
 5. VII.5. Diagnostyka - Czy otrzymała Pani / Pan wyczerpujące informacje o sposobie przygotowania do badań?
 6. VII.6. Diagnostyka - Czy została Pani / Pan poinformowana o wystąpieniu ewentualnych powikłań po badaniu diagnostycznym?
 7. VII.7. Diagnostyka - Czy została Pani / Pan poinformowany przed zabiegiem operacyjnym o sposobach monitorowania natężenia bólu i metodach jego uśmierzania?
 8. VII.8. Diagnostyka - Czy zaangażowanie personelu w monitorowanie przez Panią/Pana odczuwanego bólu pooperacyjnego było wystarczające?
VIII ODWIEDZINY
 1. VIII.1. Odwiedziny - Czy osoby odwiedzające miały utrudniony dostęp?
 2. VIII.2. Odwiedziny - Czy wg Pani/Pana zapewnione są odpowiednie warunki odwiedzin ?
 3. VIII.3. Odwiedziny - Czy wg Pani/Pana zapewniony jest odpowiedni dostęp do parkingu ?
IX OGÓLNE
 1. IX.1. Czy poleciłaby Pani/Pan brzeski szpital swojej rodzinie, znajomym?
 2. IX.2. Czy wróciłaby/wróciłby Pani/Pan do naszego szpitala, jeśli zaistniałaby potrzeba ponownej hospitalizacji?
 3. IX.3. Czy spotkała się Pani/Pan z funkcjonowaniem korupcji?
 

cforms contact form by delicious:days

KONDOLENCJE

czwartek, 21 Styczeń 2021

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje dla Pani doktor Barbary Wawryki, Kierownika Poradni Specjalistycznych SPZOZ oraz [...]

czytaj dalej

Zostań dawcą krwi

czwartek, 21 Styczeń 2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i SP ZOZ w Brzesku informują o akcjach krwiodawstwa, które odbędą się w [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,